KOMMUNIKATION

Marknadskommunikation som bygger varumärke, driver försäljning, god lönsamhet och som genererar kundnytta är uppdrag som engagerar och som vi brinner för!

De viktigaste frågorna man bör svara på för att lyckas i kommunikationen är:
1. Vem vill vi nå?
2. Vad säger vi – vilket är vårt budskap?
3. När – vid vilken tidpunkt?
4. Hur – med vilka metoder och genom vilka kanaler når vi fram?

KOMMUNIKATION

Tillsammans med nätverket arbetar vi gärna fram idékoncept och design till val av strategi, kanal och teknik.

Vi har erfarenhet av intern och extern marknadskommunikation både inom B2C och B2B genom kanalerna print, radio & tv, pos-material, dm, web, sociala medier, kundklubbar, mässkoncept och event.

PEGASUS LIVING ÄR MÖJLIGGÖRARE INOM MARKNADSFÖRING, KOMMUNIKATION OCH STRATEGI
Pegasus Living Oppmanna Kyrkväg 184 • 290 37 Arkelstorp • 070-545 00 41