PROJEKT

Pegasus Living har lång erfarenhet att arbeta med processledning och projektutveckling.
Är en möjliggörare som kan arbeta i både små och stora utvecklingsprojekt samt är bekväm i projektets alla faser:

  • Idégenerering
  • Planering
  • Uppstart
  • Genomförande
  • Utvärdering
  • Rapportskrivning
  • Uppföljning

PROJEKT

En av de viktigaste förutsättningarna för att projekt ska nå önskade mål är en stark projektledning. Att vara en bra projektledare kräver både erfarenhet och kompetens.
LEAN-filosofin är ledstjärnan och där det är möjligt används det tankesättet i uppdragen.

Vi kan hjälpa er med projektledare som driver era viktiga projekt mot uppsatta mål och budgets samt att agera som facilitator, coach och moderator.

PEGASUS LIVING ÄR MÖJLIGGÖRARE INOM MARKNADSFÖRING, KOMMUNIKATION OCH STRATEGI
Pegasus Living Oppmanna Kyrkväg 184 • 290 37 Arkelstorp • 070-545 00 41