STRATEGI

Vi arbetar gärna såväl strategiskt och operativt med företag och dess varumärken.
Analyserar marknaden, konkurrenter, kunder, kanaler, produkter för att ta fram strategier som genererar lönsamhet, kundnytta och bygger starka varumärken.
Tar fram vision, mission, kärnvärde och essens för företaget och dess varumärken samt är med och bygger varumärkesplattformar.

För att bygga starka och hållbara varumärken bör strategin och organisationen samverka samt arbeta med varumärkets alla kundkontaktytor.
Varumärket blir aldrig starkare än dess ambassadörer/personal.

Detta är en process som kan kräva förändringar av attityder och beteenden.
Ett starkt varumärke består av både hårda och mjuka byggstenar samt social status.

STRATEGI

För att lyckas behöver företagets varumärkeslöfte genomsyras av en ärlig och samstämd helhetsupplevelse. Genom att få ihop bilden av företaget och dess budskap om vad du gör och säger samt vad du gör och hur du ser ut, då stärks varumärket.

Att skapa en helhetskänsla som går igenom hela företaget, dess produkter och kundkontaktytor. Från förpackning, logotype, design av produkt och förväntan på produkten/tjänsten till placering i butiken eller bemötandet i kundtjänst och hur blir jag som kund bemött efter köpet. Till och med känslan av visitkortet och dess representant.

Tror kunden på företaget/varumärket och vill kunden bli förknippad med dess story och är det en meningsfull produkt för kunden?

Att bygga varumärke är en passion för Pegasus Living och vi vill gärna vara med på hela varumärkesresan från ax till limpa.

PEGASUS LIVING ÄR MÖJLIGGÖRARE INOM MARKNADSFÖRING, KOMMUNIKATION OCH STRATEGI

Pegasus Living Oppmanna Kyrkväg 184 • 290 37 Arkelstorp • 070-545 00 41