REFERENSER

LÖFBERGS LILA

”BrittMarie besitter god analytisk förmåga, har lätt att fatta beslut och är skicklig att förverkliga besluten. En stor portion envishet och väl utvecklad förhandlingsförmåga har gjort henne till en framgångsrik representant för Löfbergs Lila i Skåne”
Anders Edman, Marknadsdirektör

Uppnått resultat:
Ökning av marknadsandel från 10 % till 17 % på säljområde öst.

HAMMARPLAST

”BrittMarie är kreativ med gott marknadsstrategiskt sinnelag. Genomfört produktlanseringar med gott resultat och uppnått de budgeterade lönsamhetsmålen per varumärke.”
Göran Oscarsson, Marknadsdirektör

Uppnått resultat:
Konsumentinriktat branding och marknadsföring.
Resultat enligt budget och lönsamhet över budget.
Framtagning av en ny trädgårdsserie och förvaringslösning.

FYRKLÖVERN

”BrittMaries höga kreativitet och starka känsla för färg & form har starkt bidragit till Fyrklövern AB´s expansion på den europeiska marknaden”
Jan Odby, Vice President Marketing

Uppnått resultat:
Lansering tyska marknaden, 8 st produktlanseringar inkl. Millenniumservisen Marianne designad av Sigvard Bernadotte samt projektledning, lansering och underhåll av hemsida.

LB-HUS

”BrittMarie som äger Pegasus Living är konsult inom marknadsföring, kommunikation och strategi. Hon har en fantastisk förmåga att se nya möjligheter och vinklingar i kommunikationens värld.”
Fredrik Norell, AD/Grafisk Formgivare

Uppnått resultat:
Projektledning och produktutveckling av ny husserie. Det innebar framtagning av olika exteriöra stilar som till exempel New England, Svensk Tradition, Klassisk Modern och Funkis. Utveckling av planlösningar, interiört sortiment och inredning. Framtagning av marknads- och lanseringsmaterial målgruppsanpassat mot storstad.

LAFARGE ROOFING

”BrittMarie besitter en sällsynt förmåga att skapa kreativa marknadslösningar och genom sin erfarenhet och ödmjukhet och professionalism har hon i hög grad bidragit till att utveckla vår affär. Hon har genom ett utvecklat ledarskap och lyhört coachande förhållningssätt lett sin stab och därmed utvecklat ett nära och givande samarbete med säljfunktionerna i länderna och övriga funktioner inom vår Business Unit.”
Margaretha Söderström, Human Resources Director

Uppnått resultat:
Förflyttat från B2B-tänk till en B2C-orientering.
Målgruppsanpassat sortimentet i koncepttänk.
Re-branding från16 varumärke till 1 och framtagning av en ny varumärkesplattform.
Strukturerat marknadskommunikationen och säljcyklar samt implementerat framförhållning i kampanjplaneringen.

SKANSKA NYA HEM

BrittMarie har lett det övergripande strategiska arbetet avseende inredningsfrågor av möblerande visningslägenheter samt hanterat huvudkontakterna med externa partners och leverantörer i inredningsfrågor. Med framgång har hon varit delaktig som projektledare eller –deltagare i diverse utvecklingsprojekt inom områdena marknadsföring, försäljning, inredning och inköp.

Hon har varit en frisk fläkt i en mansdominerad, produktionsstyrd organisation. Hon har vidgat vyerna för många på såväl projekt- som ledningsnivå i den bostadsrelaterade verksamheten samt bidragit till en förståelse för vikten av kundanpassning.
Detta med en professionalism och ett oförtröttligt engagemang.
Jerrie Kristiansson, Marknads- och försäljningschef

Uppnått resultat:
Implementerat ett kundorienterat synsätt, från produktfokusering till kundfokusering inom inredningsortimentet.
Målgruppsanpassat produktlösningar för inredningssortiment.
Lanserat ett webbaserat målgruppssystem.

”ELCYKLAR I KNISLINGE” FÖRSTUDIE FÖR ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

”BrittMarie har mycket god samarbetsförmåga, är kreativ, drivande och entusiastisk och har utfört sina arbetsuppgifter med mycket gott resultat varför vi kan lämna henne våra allra bästa rekommendationer.”
Tomas Carvonen, Planeringsansvarig, Strategisk planering och utveckling

Uppnått resultat:
BrittMarie har tjänstgjort som projektledare och har i huvudsak arbetat med att kartlägga tekniska, marknadsmässiga och andra förutsättningar för att i ett kommande projekt genomföra en pilotstudie med faktisk användning av elcyklar i anslutning till tätorten Knislinge. Arbetet har inneburit mycket kontakter med lokala företag, föreningar, byalag och myndigheter samt marknadsföring av och information om elcyklar som transportmedel samt att sammanställa resultatet av arbetet i en slutrapport.

PEGASUS LIVING ÄR MÖJLIGGÖRARE INOM MARKNADSFÖRING, KOMMUNIKATION OCH STRATEGI
Pegasus Living Oppmanna Kyrkväg 184 • 290 37 Arkelstorp • 070-545 00 41