Härligt eldsjälar i Vånga gjorde det!
Nu har Vånga ett mobilsamåkningsystem – bra jobbat!
Extra kul tycker jag det är, då jag förra året arbetade med förstudien ”Nyåk- alternativa trafiklösningar på landsbygden”, att se att det fungerar i realiteten.
Grattis Vånga!
Nu hoppas jag att det blir en succe så att vi kan koppla på Barum/Söndraby/Oppmanna också.

Läs mer här