Oppmanna Vånga bygdens varumärkesresa har börjat genom ett samarbete med Kristianstadsbladet, som ger ut en bilaga om bygden – Sjöriket 2 ggr/år.

Bilagan är en del i resan och omvärlden kan förvänta att få se och höra mer från Sjöriket framöver.

Invånarna runt sjöarna har sagt sitt och de vill bo, leva och verka i bygden under livets alla skeende – detta är viktigt för Landsbygdens och Sjörikets överlevnad

Många små företag mellan sjöarna strax norr om Kristianstad har tagit krafttag för att stärka denna natursköna del av Skåne. Som är okänd, enligt undersökningar som  har gjorts via Leader.
Därav  ett stort behov att profilera och stärka kännedomen om bygden.  Målsättningen är att få en levande landsbygd med  ett starkt näringsliv och att öka antalet besökare, turister inflytt till Sjöriket.

Initiativet till Bilagan har tagits av Oppmanna Vånga Bygderåd och ett marknadsråd med specialkompetens från bygden arbetar med Varumärket samt nya Bilagor.
Projektledare är BrittMarie Eriksson

Bilden ovan visar Sjöriket No 1, vilken gavs ut i Juni 2016.

Nyfiken och vill läsa mer? Följ då nedan länk:
Sjöriket No 1